úvod - akce  |  info  |  kalendář  |  ohlédnutí  |  foto  |  zápisy  |  plnění  |  kniha  |  odkazy  |  o nás  |  kontakt
Klub českých turistů Krnov - odbor 113103
Adresa klubu: KČT odbor Krnov, Stará 11, 79401 Krnov - ičo:661 45 619 - č.ú.: 127 519 520/0300 KČT odbor Krnov je součástí Moravskoslezské oblasti KČT se sídlem v Ostravě. Odbor byl ustaven v roce 1928 u příležitosti 10. výročí samostatné ČSR (asi 1. listopadu 1928). Byl součástí Jesenické župy KČST a měl asi 70 členů. Po Mnichovské konferenci a z důvodu okupace ČSR německou armádou činnost Klubu zanikla. Byla obnovena až po roce 1945, nejprve jako součást činnosti TJ Sokol Krnov. Teprve v 50. letech vzniká nejprve vodácký turistický oddíl a pak turistický kroužek při ZK ROH dílny ČSD Krnov. Oba oddíly se sloučily v TJ Lokomotiva Krnov a začala se vyvíjet systematická turistika.
Dnešní odbor KČT je samostatným odborem Krnov, jehož členskou základnu tvoří 130 dospělých a 8 mládežníků. Odbor KČT se zaměřuje především na pěší turistiku. Organizuje sobotní vandry nejen pro členy odboru, ale i pro zájemce z řad veřejnosti, velké akce Po sopkách Bruntálska a Krnovskou padesátku pro pěší turisty a cykloturisty. Oblíbený Novoroční výstup na Praděd a Zimní táboření v Úvalně na Strážišti a Osoblažské pochody. Zúčastňujeme se i cizích akcí pořádaných O KČT nebo spolupracujeme při akcích Oblastního výboru KČT. Máme bohatou mezinárodní činnost, navázali jsme partnertví s turistickými organizacemi v Karbenu, Ramouviele Saint Egrénes, se Španěly, lotyšským Telšajem, a také s polským Minskem Mazowieckim.Také se každoročně zúčastňujeme letní týdenní turistické akce,kterou pořádáme ve spolupráci s Česko-německým domem pod názvem Wandernfreuden.
Distribujeme OTO Praděd, Městskou trasu IVV Krnov, OTO Poopaví a OTO Krnovské knížectví. Činnost KČT odboru Krnov je pestrá, řídí se zájmy členů i veřejnosti, přináší nejen dobrý pocit z pohybu v přírodě všem účastníkům, ale i nové poznatky, přátele a kamarády. Zveme i Vás do našich řad.
LEPŠÍ JE OPOTŘEBOVAT SE, NEŽ ZREZIVĚT!
Nepoškozuj přírodu, chraň ji!
Dobrá obuv je základ pohody!
Pláštěnka a teplé oblečení se unese!
Dobrá nálada ať prší nebo slunce svítí!
PAMATUJ!
kctkrnov.cz ... © 2006-2012 peterski ... administrace